Κριτική για το «It’s Only the End of the World» («Juste la fin du monde»)

Κριτική για το «It’s Only the End of the World» («Juste la fin du monde»)

Στο «It’s Only the End of the World» («Ακριβώς το Τέλος του Κόσμου») ο Ξαβιέ Ντολάν παρουσιάζει το χρονικό της επιστροφής ενός μακροχρόνια απόντα συγγραφέα στην οικογενειακή εστία. Συνεχίστε να διαβάζετε το Κριτική για το «It’s Only the End of the World» («Juste la fin du monde»).